Reserveer nu met voordeel in de meivakantie van 3 mei t/m 16 mei

Hoe dient de betaling te worden voldaan?

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom (€ 1.000,-) 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.