Aantrekkelijke last minutes in mei en juni!

Hoe dient de betaling te worden gedaan?

Uit onze Algemene Voorwaarden:

Betaling dient als volgt te geschieden:

a. 25% van de totale huursom onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;

b. 25% van de totale huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode;

c. 50% van de totale huursom + de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

 

Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient betaling als volgt te geschieden:

a. 50% van de totale huursom onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;

b. 50% van de totale huursom + de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

 

Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de totale huursom + de waarborgsom betaald te worden onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.