Aantrekkelijke last minutes in mei en juni!

Moet ik borg betalen als ik een camper huur?

Uit onze Algemene Voorwaarden:

De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Camperhuren.nl is nagekomen, binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten.

Indien er sprake is van schade, dan kan de termijn genoemd in dit artikel verlengd worden in verband met de afhandeling van de schade. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waarop Camperhuren.nl overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Camperhuren.nl, boven de waarborgsom aan Camperhuren.nl betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

 

We adviseren je om de afkoop van het eigen risico te verzekeren. In deze Blog lees je er meer over.